Svanen här motsäger ju rubriken en aning, det medges, men en svartvit svan ser ju så trist ut.